Print

 

 

 

Η ασφαλιστική σταδιοδρομία του γραφείου μας με υπεύθυνο ανάπτυξης εργασιών τον κ. Νεοκλή Τσάφο ξεκινάει το 2003 με μια επιτυχημένη πορεία από την Alpha Ασφαλιστική στη συνέχεια την Alico AIG Life και την ΑΧΑ Ασφαλιστική σε αποκλειστική συνεργασία για την ανάπτυξη εργασιών κλάδου ζωής και λοιπών κινδύνων. Στη διάρκεια αυτή και με γνώμονα το ήθος , την εμπιστοσύνη του πελάτη και τη τεχνογνωσία σε όλο το φάσμα των ασφαλιστικών προϊόντων, έχουμε χαράξει μια διακεκριμένη πορεία , εδραιώνοντας την παρουσία μας σε Πανελλαδικο επιπεδο.

Κατά την διάρκεια της πολυετούς μας εμπειρίας έχουν επιτευχθεί υψηλές διακρίσεις σε πανελλήνιο αλλά και παγκόσμιο επίπεδο.
Επί σειρά ετών ξεχωρίσαμε για την συμβουλευτική μας γνώση σε ασφαλιστικά προϊόντα κλάδου ζωής με ιδιαίτερη εξειδίκευση σε νοσοκομειακές καλύψεις Ελλάδας και εξωτερικού καθώς και  ασφαλίσεις μεγάλων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Παράλληλα, η ενασχόληση μας με ιδιαίτερους κινδύνους αστικών ευθυνών , D&O , ασφαλίσεων πιστώσεων και κλάδου αυτοκινήτων όλων των χρήσεων, καθώς και η εκπαίδευση και ανάπτυξη συνεργατών, κατέστησε το γραφείο μας ως ένα από τα φερεγγυότερα σε εξειδίκευση αλλά και πιο ανταγωνιστικά σε γνώση, στην ασφαλιστική αγορά .

Στη συνέχεια, εν έτη 2013, το γραφείο μας  σε αποκλειστική συνεργασία  με την ΑΜΙ Μεσίτες Ασφαλειών (AMI BROKERS)  αναλαμβάνει την ανάπτυξη δικτύου (ως επικεφαλής εκπρόσωπος) στη Νοτιοδυτική Ελλάδα (περιοχές Πελοποννήσου, Φθιώτιδας, Φωκίδας, Ευβοίας, Πρεβέζης) και Νησιά Ιονίου (Κεφαλονιά, Ζάκυνθος, Κέρκυρα, Λευκάδα) δίνοντας έτσι παραγωγική δυναμικότητα σε Πανελλήνιο πλέον επίπεδο.
 Από τα κεντρικά γραφεία μας στην Ακτή Δυμαιων 130 στην Πάτρα καθώς και το υποκατάστημά μας στην Κάτω Αχαία διατηρείται και αναπτύσσεται μέχρι και σήμερα το προσωπικό μας χαρτοφυλάκιο, ενώ παράλληλα λειτουργούν και ως  κέντρο υποστήριξης όλων των συνεργατών για τις παραπάνω  περιοχές.

Η ΑΜΙ Μεσίτες Ασφαλειών (AMI BROKERS) δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 2003 με ιδρυτή  και πρόεδρο της εταιρίας τον κ.Αμίλλη Νικόλαο. Το έτος 2015 η ΑΜΙ αναπτύσσεται στο εξωτερικό (ΑΜΙ London Brokers) συνάπτοντας συνεργασίες με τους μεγαλύτερους πολυεθνικούς ομίλους σε εξειδικευμένα προγράμματα εκδηλώσεων, συναυλιών, αλόγων και λοιπών εξειδικευμένων προϊόντων. Τα προγράμματα αυτά διανέμονται σε περισσότερους από 30.000  πελάτες της, μέσω του δικτύου των ανεξάρτητων συνεργατών της, οι οποίοι μέχρι σήμερα ξεπερνούν τους 300.

Το 2015 δημιουργείται μια ακόμα εταιρία από την ΑΜΙ GROUP. Η ίδρυση της ΑΜΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΜΙΚΕ  δημιούργησε ισχυρότερες σχέσεις στη μεταξύ μας συνεργασία , καθιστώντας μας μετόχους της πρακτορειακής  εταιρίας , αναγνωρίζοντας μας ως βασική μονάδα στο σύνολο της εταιρίας για τη σύναψη εργασιών και την ανάπτυξη δικτύου της περιοχής ευθύνης μας.

Η εταιρία μας έχει συνάψει συνεργασίες επιλεκτικά με αρκετές Ελληνικές αλλά και αλλοδαπές ασφαλιστικές εταιρίες. Βασική μας συνεργασία είναι με την ALLIANZ HELLAS με  την οποία  συνεργαζόμαστε  καθολικά σε όλους τους τομείς εργασιών και κυρίως στην ανάπτυξη δικτύου!

Στο πλαίσιο της επιθεώρησής μας από τον αναγνωρισμένο φορέα Lloyd’s Register Quality Assurance, ολοκληρώθηκε η πιστοποίησή μας με ISO 9001:2008 με απόλυτη επιτυχία με βάση τις απαιτούμενες ενέργειες.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση για το σύνολο των εταιριών της AMI GROUP (και της ΑΜΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΙΚΕ), η πιστοποίηση με το συγκεκριμένο διεθνές πρότυπο ποιότητας αφορά το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών της εταιρίας και είναι απόλυτα εναρμονισμένη με την πολιτική της, η οποία συνίσταται στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων ασφαλιστικών υπηρεσιών και στην πλήρη ικανοποίηση των συνεργατών και των πελατών της.

Σημειώνεται, ότι το πιστοποιητικό ISO 9001:2008 συμβαδίζει απόλυτα με το στόχο της εταιρίας να διατηρεί το όνομά της ως συνώνυμο της υψηλής ποιότητας στην παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών, όντας μία εκ των κορυφαίων επιχειρήσεων στην ασφαλιστική αγορά.
Σύμφωνα με την νομοθεσία του Ελληνικού κράτους, τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον Ελληνικό και Ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας, η εταιρία μας εξυπηρετεί τα συμφέροντα των πελατών και συνεργατών της και φροντίζει ώστε να τους εξασφαλίζει ολοκληρωμένες ασφαλιστικές καλύψεις με όσο το δυνατό πιο προσιτό ασφάλιστρο.
                                                                                                                               

                                                          Δείτε εδώ τις βραβεύσεις μας