Κατά το έτος 2015 το γραφείο μας συμφώνησε αποκλειστική συνεργασία με τα 6 στο σύνολο καταστήματα της εταιρείας Αφοί Καλογερόπουλοι - Ν. Μπούκαλης για την ανάπτυξη του προσωπικού χαρτοφυλακίου αλλά και εργασιών στις τοπικές αγορές Πύργου - Αμαλιάδας - Λεχαινών - Κυπαρισσίας - Λάλα - Πανόπουλο Ηλείας.