Η AMI πρακτορεύσεις ασφαλειών δημιουργεί την "AMI LIFE" εξελίσσοντας τον κλάδο ζωής. Με συνεχής εκαπιδεύσεις επίλεκτων συνεργατών στα κεντρικά σημεία Πάτρας και Θεσσαλονίκης καθώς και σε κατά τόπους περιοχές (Μεσσηνία, Αιτωλοακαρνανία, Αρκαδία, Κορινθία, Ηλεία, Πειραιά) δημιουργούνται ομάδες εξειδικευμένων επαγγελματιών για την άμεση και πλήρη ενημέρωση των πελατών τους.