Το γραφείο μας ανακοινώνει την βράβευσή του στο 24ο συνέδριο της συνεταιριστικής ασφαλιστικής στη Μπολώνια για το παραγωγικό έτος 2017.