Το γραφείο μας ανακοινώνει την δημιουργία νέου καταστήματος αποκλειστικής συνεργασίας στην Πόλη της Καλαμάτας.