Το γραφείο μας ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με την EUROLIFE ασφαλιστική με σκοπό την ανάπτυξη νέων συνεργατών σε συγκεκριμένες περιοχές ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα ασφάλισης εξειδικευμένων κινδύνων με ιδιαίτερα ανταγωνιστικούς όρους και τιμολόγιο.