Η ΑΜΙ Πρακτορεύσεις Ασφαλειών με υπεύθυνο ανάπτυξης το κ. Τσάφο Νεοκλή στηρίζει την ομάδα drift στο 8ο pick Πάτρας 2016.